Óvodák, általános iskolák, középiskolák, felsőoktatás
Az adatbázisban 3.135 iskola található

Fejér Megyei Önkormányzat Szabolcs Vezér Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Fejér Megyei Önkormányzat Szabolcs Vezér Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Mátyás király u. 16-20., 2490 Pusztaszabolcs

Telefon: 25/271743
Fax: 25/271743
E-mail: intvez.pszabE-mailint.fejer.hu

Alapvető információk:

Megye:
Iskola típusát:
Kategória:
Cím:
Mátyás király u. 16-20.
2490  Pusztaszabolcs
Telefon:
25/271743
Fax:
25/271743
E-mail:
Igazgató / Igazgatónő:
Csányi Kálmán

Az Ön oldalán található ikon kódja


Az iskola legközelebbi rendezvényei
23.2.5501 - Gyurkovics Hetek
A következő rendezvények és nyílt napok ITT.