Óvodák, általános iskolák, középiskolák, felsőoktatás
Az adatbázisban 3.135 iskola található

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda

Mátyás király u. 5., 7100 Szekszárd

Telefon: 74/528336
Fax: 74/528337
E-mail: gyakorloE-mailigyk.pte.hu

Alapvető információk:

Megye:
Iskola típusát:
Kategória:
Cím:
Mátyás király u. 5.
7100  Szekszárd
Telefon:
74/528336
Fax:
74/528337
E-mail:
WWW:
Igazgató / Igazgatónő:
Antus Györgyné
Kapcsolatfelelős személy
Név:
Bruckner Éva
Telefon:
74/528336
E-mail:

Az Ön oldalán található ikon kódja


Az iskola legközelebbi rendezvényei
23.2.5501 - Gyurkovics Hetek
A következő rendezvények és nyílt napok ITT.