Óvodák, általános iskolák, középiskolák, felsőoktatás
Az adatbázisban 3.135 iskola található

2015. január 17-én kezdődnek a középfokú iskolák felvételi eljárásának központi írásbeli felvételi vizsgái

2015. január 17-én kezdődnek a középfokú iskolák felvételi eljárásának központi írásbeli felvételi vizsgáiA központi írásbeli vizsgákat a 8 és a 6 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a 9. évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára 2015. január 17-én, 10 órától országosan egységesen szervezik.

16. 1. 2015

A központi írásbeli felvételi vizsgák időpontjai

A tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat országosan az alábbi időpontokban kell megszervezni:

  • a 8 és a 6 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a 9. évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára 2015. január 17-én 10 órától;
  • a pótló írásbeli vizsgát a 8 és 6 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a 9. évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára 2015. január 22-én 14 órától.

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet központi írásbeli vizsgát.

A központi írásbeli vizsgára a tanulók feltétlenül vigyenek magukkal személyazonosításra alkalmas igazolványt (diákigazolványt vagy személyi igazolványt)!

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával kell elkészíteni. A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

 

A központi írásbeli felvételi vizsgák típusai

A központi írásbeli vizsgához külön-külön feladatlapok készülnek azoknak, akik

  • a nyolc évfolyamos gimnáziumba,
  • a hat évfolyamos gimnáziumba,
  • a középiskola 9. évfolyamára

jelentkeznek.

Ha a középiskola nemzetiségi nevelés-oktatást folytat, akkor az írásbeli vizsgán a központi magyar nyelvi feladatlapok helyett helyben készített, nemzetiségi nyelvű szövegértési feladatsort használhat, de ebben az esetben felvételi eljárásában köteles a központi matematika írásbeli vizsga eredményét figyelembe venni. Az intézmény ekkor is köteles a központi írásbeli vizsgát mindkét tantárgyból (magyar nyelv és matematika) megszervezni.

Az intézmények a központi írásbeli vizsgán kívül más írásbeli vizsgán való részvételt a jelentkezőktől nem követelhetnek meg.

 

A központi írásbeli felvételi vizsgák időtartama és a feladatlapok tartalma

A központi írásbeli vizsgához a feladatlapokat az évfolyamok szerint külön-külön megszervezett bizottságok készítik. A magyar nyelvből és matematikából készített központi feladatsorok elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középiskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek. A feladatlapok összeállításának szempontjai, a feladattípusok belső arányai a korábbi évekhez képest alapvetően nem változnak, így az Oktatási Hivatal (OH) honlapján megtalálható korábbi feladatsorok a vizsgázók számára eligazításul szolgálhatnak.

Az írásbeli vizsga feladatlaponként 45 perces, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani.

 

Jelentkezési adatok

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények száma összesen: 480 (499 vizsgahelyszínen)

  • 9. évfolyamra történő beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények száma: 458 (az intézmények kb. 49,8%-a)
  • Központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 6 évfolyamos gimnáziumok száma: 74 (az ilyen tanulmányi területet (is) meghirdető gimnáziumok 55,6%-a)
  • Központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 8 évfolyamos gimnáziumok száma: 54 (az ilyen tanulmányi területet (is) meghirdető gimnáziumok 61,4%-a)

A 9. évfolyamos írásbelire történő jelentkezések száma közel 53800 fő; a 6 évfolyamos gimnáziumi írásbelin mintegy 6700 fő, a 8 évfolyamos írásbelin mintegy 5300 fő vesz részt.

Forrás: oktatas.hu

Kommentár a cikkhez

Az iskola legközelebbi rendezvényei
22.3.2021 - Az iskola nyílt napjai
23.3.2021 - Az iskola nyílt napjai
23.2.5501 - Gyurkovics Hetek
A következő rendezvények és nyílt napok ITT.